Interaksjonsdesigner og informasjonsarkitekt

Ledig: 2017-03-31
Beskrivelse:
Han kombinerer rollene interaksjondesigner og informasjonsarkitekt. Gjennom praktisk arbeid har han tilegnet seg et bredt spekter av internasjonalt annerkjente verktøy og metoder. Hans kunder og oppdrag er varierte og fordrer ulike kombinasjoner av arbeidsmåter. Han er vant til tett dialog med både forretning- og systemeiere, utviklere og sluttbrukere.
Han har spesialisert seg på informasjonssystemer med høy kompleksitet, og foreslår løsninger i brukeropplevelse med detaljerte, interaktive prototyper. Prototyper som gjerne ligner så mye på ferdige løsninger at de egner seg godt til brukertesting før implementering. Det reduserer også behovet for detaljerte spesifikasjoner ved å demonstrere i praksis hvordan løsningene skal implementeres.
Han har utviklet særlig høy kompetanse i det markedsledende prototypeverktøy Axure RP Pro. Han rådgir og kurser andre designere og produktutviklere både i konsulentmiljøer og ”in-house”.
Referanse:003D000001uLmvfIAC

Sr prosjekt, program, porteføljestyring. Interessert i små og store oppgaver.

Ledig: 2017-01-14
Beskrivelse:
Project, Program, PMO
Change Management
Plan, Risk, Budget Management
System Development, Conversions, Integrations
IT and Business Processes, Methods, Coordination, Communication
QA & Test Management, Training, Documentation
Team Building, Mentoring
Disaster Recovery, Business Continuity
Business Analysis, Prioritization, Requirements, Charter
Regulatory Compliance
Analysis, Recommendations, Strategies, Solutions
Referanse:003D000001JzFXgIAN

Selvstendig konsulent som kan Java, Groovy, .NET og Web/Javascript

Ledig: 2017-02-01
Beskrivelse:
Spesialisert på backend-teknologier basert på både Java og .NET, samt frontend/web-utvikling. Mange års erfaring med PHP, og erfaring med utvikling av native mobil-apps og native Windows-applikasjoner.
Teknologier:
Grails, J2EE, Spring, JMS/ActiveMQ, (N)Hibernate, Laravel, .NET, Tomcat, Camel, NGINX, haproxy, REST, Maven, Gradle, MVC, MySQL, PostgreSQL, NoSQL, OpenGL, XML, HTML, CSS, JSON, SSL, jQuery, Node.js, AngularJS, Android, iOS, Cucumber, appium, Docker
Referanse:003D000001xM372IAC

Har i huvudsak arbetat som projektledare inom systemutveckling och infrastrukt, men även som verksamhetsutvecklare.

Ledig: 2017-01-08
Beskrivelse:
PMP- och ITIL- certifierad projektledare med lång erfarenhet av att planera och strukturera projekt och med stor vana att leda och motivera medarbetare i såväl traditionella som Agila projekt.
Har vana av att arbeta med externa leverantörer och sourcing-partners inom såväl förvaltning som infrastrukturförsörjning och är van att driva komplexa projekt med många gränsytor i högt tempo med tidspressade sluttidpunkter.
Jag har arbetat i ett flertal internationella projekt uttrycker mig obehindrat på engelska i tal och skrift.
Referanse:003D000001zjj4NIAQ

Prosjektleder / senior konsulent – Utvikling / Implementering / Information Management

Ledig: 2017-01-02
Beskrivelse:
Mer enn 25 års allsidig erfaring fra forskjellige stillinger innen administrativ ledelse, prosjektledelse for større IT prosjekter, salg- & markedsføringsledelse, generell konsulentvirksomhet innen IT, samt forretningsutvikling og forbedringsprosjekter.
Meget god kjennskap til olje- & gassindustrien generelt.
Referanse:003D0000021IQqbIAG