Søker prosjektleder med kjennskap til verkstedsystemer (retail)

Vår kunde søker en prosjektleder som kan bistå i et forprosjekt som har til hensikt å innstille på valg av verkstedssystem(f.eks. Infocare Sesam, MCare, SAP e.l.) for fremtiden. Konsulenten vil være ansvarlig for at det leveres riktig IT-støtte til forretningsområdet «aftersales» i nært samarbeid med de kommersielt ansvarlige hos kunden. Denne avdelingen har et bredt nedslagsfelt og omfatter

Søker frontendutvikler for oppdrag i Horten

Om oppdraget Horten 100 % ASAP, minimum frem til 30.06.16 Krav til erfaring/kvalifikasjoner/kompetansematrise ASP og ASP.NET webapplikasjoner C# JavaScript(JS) Bootstrap MVC HTML5, CSS JSON Entityframework Bruk av rammeverk for grafisk fremstilling av data (Charts, graphs etc) Fint med kjennskap til dette også Angular REST Erfaring med relasjons databaser, helst MS SQL Server Erfaring med responsivt

Søker management for hire med PL-, leder- og infrastruktur-erfaring til Trondheim

Vår kunde søker en interim leder til Trondheim-kontoret som skal være den viktigste forbindelsen mellom forretningsenheten Maritime Operations (2 tekniske ressurser) og IT-avdelingen hos kunden. Tror du dette er noe for deg eller noen du kjenner? Nøkkelinformasjon: Oppstart så snart som mulig Varighet: 4-8 måneder Prosent stilling: 100% Lokasjon: Trondheim Kompetansekrav: Erfaring som prosjektleder God kjennskap til IT-infrastruktur og

Søker utviklere med EPiServer-kompetanse

Vår kunde har behov for å leie inn dyktige EPiServer-utviklere. Vi søker etter konsulenter som har 4+ års erfaring som utvikler, og en vesentlig erfaring fra EPiServer. Deres applikasjoner er i hovedsak egenutviklede, men det er også standardløsninger som er integrert mot deres sentrale databaser. Sted: Oslo Hvis dette er av interesse, legg gjerne ved

Søker Datavarehusutvikler i Stavanger for oppdrag

Vi søker etter en datavarehusutvikler for vår kunde i Stavanger til et oppdrag. Oppdragsbeskrivelse: Utvikling og forvaltning av datavarehus i offentlig sektor. Stillingsandel: 100% Kontorsted: Stavanger Varighet: Fra 23. mai 2016 til 1.september 2016 – med mulighet for forlengelse Tilbudsfrist: 11. mai kl. 14.00 Kompetanseprofil: Dokumentert erfaring og kompetanse som BI utvikler Kompetanse på Microsoft

Søker senior prosjektkoordinator til langt ERP-oppdrag

For oppdragsgiver søker vi en erfaren ressurs med følgende bakgrunn: Meget god kjennskap til gjennomføring av ERP-prosjekter. Svært god kunnskap innen prosjektplanlegging, styring og oppfølging av planer. Kunnskap om inngåelse og oppfølging av IKT-kontrakter i offentlig sektor. Kunnskap om leveranse-, aktivitets- og ressurskoordinering, samt økonomioppfølging. Kunnskap om interne kunde/leverandørforhold i offentlige virksomheter. IKT teknologikompetanse (overordnet kunnskap

Søker kodeforvalter tjenestebuss (Java)

Vår kunde søker en kodeforvalter for med kompetanse innen Oracle Service Bus og Java. Tror du dette er noe for deg eller noen du kjenner? Nøkkelinformasjon: Oppstart så snart som mulig Varighet: 3 måneder Prosent stilling: 100% Lokasjon: Oslo Kompetansekrav: Erfaring med Oracle Service Bus Erfaring med Java og tilhørende moderne teknologier (Spring, Maven, e.l.) Erfaring