I Service Broker bistår vi kundene våre med å få tak i de riktige kandidatene til de stillingene de ønsker å besette.

Noen ganger gjøres dette ved tradisjonell rekrutteringsvirksomhet, mens andre ganger er det nødvendig å gå direkte på navngitte fagpersoner i markedet.

Samtidig har også Service Broker bygget et kapasitet på research for å finne kandidater med riktig fagkompetanse.

Med vår erfaring, samt gode og nære relasjoner til våre kunder, kan vi bistå med å finne riktige ressurser.

Vår ambisjon er å ha til enhver tid ha oppdatert kunnskap om de behovene som oppstår hos kundene våre, samt å være raske med å dekke disse.

Kandidatene som Service Broker er i kontakt med vil være kvalitetssikret etter ønske fra kunden. Vi har medarbeidere som er sertifisert på den DNV-sertifiserte personlighetstesten cut-e, og vi har et bredt nettverk i bransjen.

Rekruttering gjøres på “no-cure-no-pay-basis”, eller på tradisjonell måte med et oppstartsvederlag der kunden ønsker full fokus og dedikerte ressursser på rekrutteringsoppdraget.