Service Broker har siden 1997 spesialisert seg på å finne IT-konsulenter til midlertidige oppdrag og faste ansettelser. Vi har hovedfokus på Osloregionen, men leverer tjenester til hele landet.

Service Broker bistår kundene med håndtering av hele eller deler av ansettelsesprosessen ut i fra hvilket nivå kundene måtte ønske. For noen kunder vil det være mest riktig med en direkte tilnærming, mens andre trenger mer bistand.

kundesnakk

 

Total håndtering av ansettelsesprosesser

Vi kan blant annet bistå med følgende:

  • Sette opp profil for stillingen i samråd med kunden
  • Annonsering og søk etter kandidater i åpne CV-databaser og egen database
  • Søk etter kandidater i åpne CV-databaser
  • Siling og 1. gangs intervju av aktuelle søkere
  • Utarbeid en presentasjon av aktuelle kandidater for kunden
  • Utføre 2. evt. 3. gangs intervju sammen med kunden
  • Innhente referanser, eventuell personlighetsanalyse
  • Bistå ved kontraktsskriving
  • Oppfølging etter ansettelsen

Rekruttering gjøres på “no-cure-no-pay-basis”, eller på tradisjonell måte med et oppstartsvederlag der kunden ønsker full fokus og dedikerte ressursser på rekrutteringsoppdraget.

 

Det tar kort tid å registrere din CV hos oss! Du gir så mye informasjon du ønsker, og vi vil ta kontakt med deg om de mulighetene vi har.